TEAMET

Danmarks stærkeste team til at skabe trivsel og læring i skolen.

Læringsprojektet består af 4 kernemedlemmer og cirka 120 frivillige rollemodeller
samt et antal projektledere, der alle arbejder passioneret med trivsel og læring.


Morten Lund

Morten er en af grundlæggerne af Læringsprojektet. Han er en af vores garvede proceskonsulenter og foredragsholdere.
Morten har ansvaret for den konstante pædagogiske udvikling og nytænkning af vores camps og læringsforløb. Vi ønsker altid at tilbyde den sidste nye viden om læring og pædagogik til jeres skole. Sammen med Louise udgør Morten vores team, der hjælper skoler med sparring på ledelsesniveau.
Inden Morten startede Læringsprojektet var han i 20 år underviser på så forskellige skoletyper som folkeskolen, ungdomsskolen, HF/gymnasiet, og i højskoleverdenen. Derudover rejser han rundt i verden som inspirator og uddanner for skiinstruktører på internationalt niveau.
 

Morten Nielsen

Morten er medstifter af Læringsprojektet. Som iværksætter, er han drevet af at skabe projekter, der kan udvikle sig til at give mest mulig mening for så mange som muligt.
I Læringsprojektet er Mortens primære fokus på kontakt med vores samarbejdspartnere og virksomhedsudvikling. Morten deltager også ofte på vores projekter som facilitator og oplægsholder.
Mortens passion er at bidrage til udvikling hos andre mennesker - både voksne og unge. Med en fortid i oplevelsesindustrien har Morten sans for detaljen og sørger for, at vi altid leverer et professionelt og gennemarbejdet produkt i alle sammenhænge.

 Louise Lorenzen 

Louise er optaget af at frisætte potentiale hos såvel unge som voksne. Med en baggrund som mangeårig underviser i blandt andet folkeskolen og uddannet diplomleder er hun naturligt drevet af processerne omkring læring, udvikling og kommunikation - og af en nysgerrighed omkring “hvad der gør, at mennesker lykkes”.
I Læringsprojektet er Louises fokus i særdeleshed på projektudvikling med en stærk faglig kvalitet i uddannelsesinstitutioner, ligesom hun ofte er facilitator og oplægsholder. Louise har en helt særlig kærlighed til anvendt hjerneforskning i socialt samspil, ledelse og læring. Og netop ‘hjernens sprog’ spiller en central rolle i mange af vores projekter.

 

Sidsel Andersen

Sidsel er en passioneret brobygger, en ihærdig uddannelses-entreprenør og en erfaren facilitator.
I Læringsprojektet har Sidsel konkret fokus på udvikling af vores teamlederuddannelse og på at tilføre nyt indhold til oplevelsen og udbyttet, man får som teamleder.
Sidsel har en baggrund som kaospilot, hvor hendes fokus har rettet sig mod fremtidens arbejds- og erhvervsliv. Fra hendes uddannelse og arbejdserfaring har hun fat i den nyeste viden, praktiske processer og konkrete metoder indenfor organisationsforandring og et nyt paradigme indenfor læring og lederskab.

Sidsel_laeringsprojektet.jpg

 Her er nogle af de fantastiske teamledere, der arbejder sammen med os på vores camps og forløb. 

Her er nogle af de fantastiske teamledere, der arbejder sammen med os på vores camps og forløb. 

Særlige Samarbejdspartnere

Egå Ungdomshøjskole (EUH) er en særlig samarbejdspartner for Læringsprojektet. Som højskole for 16 - 19 årige er EUH et optimalt sted for unge til at udvikle sig sammen med andre unge og dedikerede undervisere. Læringsprojektet er tilknyttet EUH som pædagogisk sparring for ledelse og lærere - og afholder skolens introuger i tæt samarbejde med elever og skolens medarbejdere.

Se mere om Egå Ungdoms-Højskole her.