INTROFORLØB

Mange skoler laver en introuge eller introforløb, for at komme godt i gang med året.
Forestil dig, at jeres introuge var så god, at ingen elever falder fra i første uge, fordi de føler en tilknytning, som de aldrig har prøvet før. Det ved vi pr. erfaring, at Læringsprojektets introforløb kan hjælpe jer med at opnå.
Ud fra jeres ønsker og behov designer vi 2-5 forrygende dage med redskaber og oplevelser, som I kan bygge videre på år efter år.
Forløbet er naturligvis i tæt samarbejde med lærerne, men aflaster samtidig, så lærerne kan nå at fokusere på en god skolestart og relationer til eleverne. 

Et introforløb skaber:

  • Trivsel hos den enkelte elev
  • Positive fællesskaber der rummer diversitet
  • Social tilknytning til skolen, der forebygger frafald

Elevern oplever:

  • At udvikle sig styrkebaseret sammen med andre
  • At føle sig god nok som den, man er
  • At få stærkere sociale kompetencer
  • At træne effektive strategier til : vedholdenhed, modstandskraft, øje for egne styrker, mindsetbaseret læring og fokustræning
  • At træne deres evne til at være kreativ og retænke
  • At blive bevidste om deres egne foretrukne læringsstrategier
laeringsprojektet_teambuilding.jpg

 

UNGE ROLLEMODELLER - vores hemmelige våben

På et trivsels- eller introforløb møder eleverne vores specialuddannede, frivillige mentorer. Vi kalder dem teamledere fordi de er rollemodeller og teamledere i de teams af 7-14 elever, som vi deler eleverne ind.  

I Læringsprojektet er vi stolte af vores frivillige unge, der møder op for at hjælpe andre unge med at have det godt i skolen. Teamlederne er typisk lærerstuderende, idrætsstuderende og tidligere højskoleelever, der i kraft af deres relativt unge alder kan møde deltagerne i øjenhøjde og støtte dem dér, hvor de er.

LÆRERE OG fælles SKOLEÅND

Et essentielt element i processen er, at lærerne mærker værdien af et godt trivsel eller introforløb.
Derfor anbefaler vi, at skolen afsætter 1-2 pædagogiske dage, hvor lærerne på egen krop kan mærke effekten af øvelser og teori.

Turbo-, trivsels- og introforløb er designet til at kunne give både elever og lærere et helt specielt sammenhold. En indflydelse, som giver jeres skole en positiv og energifyldt fælles retning gennem skoleåret.

Lærere beskriver ofte udviklingen som: "At finde en fælles retning i lærergruppen"

“Efter bare en uge føles det som om vi har kendt eleverne i et halvt år”
— Iben, lærer