VELKOMMEN TIL LÆRINGsprojektet

I Læringsprojektet arbejder vi sammen med jer som skole, om at opbygge attraktive skolefællesskaber, som eleverne længes efter at forblive i. Det giver skoler, som eleverne ikke vil hjem fra.
Vi leverer gennemprøvede forløb, der opbygger de positive og nære fællesskaber på jeres skole, som eleverne ønsker at forblive en del af. 
Samtidig støtter vi jeres lærere og personale i at opbygge stærke sociale relationer til eleverne, og aflaster lærerne i spidsbelastninger, som eksempelvis under skolestart, så de kan fokusere på en god social og faglig kontakt til alle deres elever.

Vores metode, der er neurovidenskabeligt underbygget, bygger på elevernes ønske som teenagere til at være en del af et stærke og meningsfuldt fællesskab. Igennem forløbet opbygger eleverne en høj grad af tilknytning til skolen og trænes sideløbende i en god måde at fungere på, både socialt og personligt på jeres skole.

Vi arbejder oftest sammen med efterskoler, men har også lavet forløb for unge mange andre steder.
Her er nogle af de øvrige kommuner, skoler og institutioner, vi er stolte over at have arbejdet sammen med:

Kort om Læringsprojektet

Læringsprojektet er en socioøkonomisk organisation bestående af 4 fast tilknyttede ansatte, 2 projektledere og mere end 120 frivillige unge mentorer.
Vi sparrer og samarbejder med fonde, kommuner og andre organisationer, hvor unge mellem 14 og 19 år er i fokus. 

Vores højeste prioritet er, at skabe læringsfællesskaber, hvor eleverne lykkes mere.  
Vi deler gerne ud af vores erfaringer og metoder, så kontakt os for at høre mere.

Nederst på siden og i menuen til højre kan du se de forløb og kurser vi tilbyder.

 

Har du Brug for lidt sjove øvelser, til at løfte energien i skoledagen?
KLIK PÅ BILLEDET OG FÅ VORES GRATIS HÆFTE MED ENERGIZERS.

 
 

Vi vil gøre en forskel...

Vi gør, hvad vi gør fordi, vi vil gøre en forskel. Så her er lidt om hvad du/I kan forvente af et samarbejde med Læringsprojeket.

Forvent en kompetent og erfaren indsats
Vi har siden 2011 samlet erfaring fra forløb med folkeskoler, efterskoler, gymnasie/HF, erhvervsrettede uddannelser, højskoler og institutioner for unge med særlige udfordringer.
De erfaringer bruger vi sammen med vores gennemtestede værktøjer og øvelser til at udvikle stærke fællesskaber og personlige læringsstrategier for jeres skoles elever.

Forvent ekstra ressourcer i elevernes øjenhøjde
I Læringsprojektet har vi mere end 120 mentorer mellem 19-29 år, der fungerer som positive rollemodeller for børn og unge. Vi kalder dem Teamledere, fordi de fungerer som ledere og inspiration for eleverne, der ofte vil arbejde i mindre teams. Små teams på 7-13 personer giver eleverne en følelse af at høre til socialt, og skaber et trygt læringsrum for at eksperimentere med sin egen udvikling.
Teamlederne er alle frivillige, der gennemgår Læringsprojektets teamlederuddannelse, der gør dem særligt kompetente til at lede læringsprocesser i arbejdet med jeres skoles unge og børn. Desuden er mange af teamlederne studerende på lærerseminarier, psykologistudier, idrætstudier, folkesundhed og pædagogseminarier m.m.

Forvent forløb af høj kvalitet
Det er vores ønske og mission at hjælpe jeres elever til at lykkes mere både i skolen og livet.
Derfor giver vi altid alt hvad vi har og lidt til. Det, ved vi, kan mærkes hos eleverne og lærerne.
Du er altid velkommen til at kontakte en af de skoler, vi har arbejdet sammen med og få en fornemmelse af, hvilken værdi og energi vi kan tilføre jeres skole og jeres elever.

Vi glæder os til at møde jer!


Læs mere om vores produkter her:

Intro og trivselsforloeb laeringsprojektet
 

Faglige turboforløb

Læringsprojektets faglige turboforløb booster elever i udskolingen i dansk og matematik. Vi har lavet turboforløb siden 2014, og ved hvad der skal til for at komme i mål med fagligt udfordrede elever.

Udover fagene dansk og matematik gennemgår eleverne Læringsprojektets udviklingsforløb med personligt lederskab og sociale kompetencer, der øger den sociale og personlige uddannelsesparathed.

sammenhold.jpg
 

Pædagogiske dage 

Lær vores metoder og redskaber eller brug os som proceskonsulenter til at komme sikkert i mål på jeres pædagogiske dage.
Vi faciliterer pædagogiske dage, så I kan fokusere på indholdet og processen. 
 

 

 

Skræddersyede Introforløb

I samarbejde med jer designer vi et introforløb, der på kort tid opbygger et positivt og givende fællesskab mellem eleverne.
Fordelene er fastholdelse i skolen og at eleven får tro på at kunne lykkes igennem et stærkt fællesskab.
Kan laves som enkelte dage eller som en uges forløb, evt. som camp med overnatning.
Er meget effektivt som opstart af skoleår eller til at skabe en fælles ånd ved sammenlægninger af klasser.

fagligeturboforloeb_laeringsprojektet.jpg
 

Build et team

Brug 4 - 8 timer på en unik fællesskabende oplevelse for jeres klasse eller årgang.
Vælg mellem forskellige temaer, der passer til forskellige tidspunkter på skoleåret.
- Positive fællesskaber og trivsel
- Fælles skoleånd
- Tilknytning, der fordrer fastholdelse og gennemførsel
 

"Sikke en forskel i fællesskabet man kan skabe på blot en dag."
                                                                           Stine, efterskolelærer

 
paedagogiskedage_laeringsprojektet

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid
— Albert Einstein